Kelių priežiūros darbų struktūra

VĮ "Kauno regiono keliai" valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomi darbai pagal darbų grupes 2013 m. procentais

Darbų grupės %
 Nuolatinė kelių priežiūra  vasarą 23,2
 Nuolatinė kelių priežiūra žiemą 53,3
 Sugadintų  ženklų ir jų atramų atstatymas 0,8
 Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas 0,5
 Pakelės statinių ir želdinių priežiūra 2,1
 KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių  priežiūra 1,4
 Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo  saugumo priemonių įgyvendinimas 0,7
 Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra 1
 Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas 11,3
 Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas 4,1
 Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas 0,8
 Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas 0,7
 Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra 0,1


Puslapis atnaujintas: 2014 10 09 11:12:43