Istorija

Istorija1Istorija

Kauno apskritis yra Lietuvos viduryje, todėl nuo seno čia buvo neblogai išvystytas kelių tinklas. Dar Vytauto Didžiojo laikais iš Kauno per Zapyškį ėjo traktas į Varšuvą. Plečiantis prekybiniams ryšiams atsirado svarbūs prekybos keliai iš Kauno į Vilnių ir Rygą. Karmėlavoje ir prie Skripstaujos kalno už Zapyškio veikė arklių keitimo pastotės. 1812 m. keliu Kaunas-Vilnius žygiavo Napoleono armija. Strateginiais sumetimais kelius tobulinti rūpinosi ir carinė Rusija, kuriai XIX a. pradžioje buvo atitekusi visa Lietuva. 1830-1835 m. buvo tiesiamas Sankt Peterburgo-Varšuvos plento Zarasų - Kauno ruožas, turintis kietą suplūkto žvyro dangą Šio plento priežiūrai ir pašto bei kitų krovinių transportui prižiūrėti paplentėje kas 20-40 km pastatytos mūrinės stotys. Plento priežiūros darbus koordinavo plentų komitetai; vienas toks 1836 m. įsteigtas Kaune.
Tarpukario kelininkų pasididžiavimas - Žemaičių plentas, sujungęs Kauną ir Klaipėdą, baigtas tiesti ir iškilmingai prezidento A. Smetonos atidarytas 1939 m. Jo statyboje, kurią A. Smetona pavadino "vienu didžiausių darbų, atliktų mūsų nepriklausomo gyvenimo metais", aktyviai dalyvavo Kauno ir Raseinių kelininkai .
... Karas paliko žaizdas ir keliuose, išblaškė nepriklausomos Lietuvos kelininkus, dalis jų buvo ištremta į Sibirą, kiti pasitraukė į Vakarus. 1944 m. rugpjūčio mėnesį buvo atkurta SSRS kelių valdymo sistema, Kauno apskrities kelių skyriaus viršininku paskirtas Aleksas Adomavičius, suformuotas 85 žmonių kolektyvas: 16 centro etatinių darbuotojų, 20 kelio meistrų ir 49 remontininkai. Tais pačiais metais, be kitų, įsteigti Kėdainių ir Raseinių apskričių kelių skyriai (AKS).
Kelininkai, pasikinkę ištikimus pagalbininkus - arkliukus - vykdė išardytų kelių ir sugriautų tiltų atstatymo darbus. Gauta ir technikos-akmenskaldė, traktorius "Caterpillar", sunkvežimiai ZIS-5, GAZ-AA. Kauno kelininkai pirmieji Lietuvoje pradėjo asfaltuoti kelius. 1947 m. Palemone buvo pastatyta bitumo bazė ir rišiklių saugyklos. Iš jų dervos ir pikis buvo vežami į Kauno-Rumšiškių, vėliau Į Kauno - Ukmergės ruožus ir maišomi kelyje greideriais. 1951 m. bitumo bazė pastatyta Jonavoje, vėliau Zapyškyje ir Mauručiuose. Keitėsi kelių statybos ir priežiūros darbų valdymo sistema. Dabartinėje Kauno apskrityje buvo stiprūs Kauno, Kėdainių, Raseinių, Prienų kelių ūkiai, čia mokėsi dirbti inžinieriai kelininkai, palikę žymų pėdsaką Lietuvos kelių istorijoje, dalyvavę projektuojant ir statant garsiąsias Lietuvos automagistrales.
Valstybės įmonė "Kauno regiono keliai" buvo įsteigta 1995 m. balandžio mėnesį. Šiandien įmonei patikėjimo teise priklauso 2 676,61 km valstybinės reikšmės kelių, tarp jų 187,07 km magistralinių, 620,05 km krašto ir 1869,49 km rajoninių, kuriuos prižiūri Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių kelių tarnybos.Puslapis atnaujintas: 2012 09 11 15:49:28